TROI spol. s r.o.

 

Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, Slovensko

 

 

Veľkoplošná plávajúca drevená podlaha

Ekologický výrobok

Spájanie aj bez lepidla

 

Návod na položenie veľkoplošných parketových dosiek.

 

Vážený zákazník,

stali ste sa majiteľom vysokokvalitných parketových dosiek, ktoré vytvoria vo Vašej miestnosti teplú, estetickú a ľahko udržiavateľnú podlahu, ak dodržíte nasledovné pokyny pre jej položenie:

Príprava:

1. Preštudujte si prosím pozorne záručné podmienky a až potom začnite s pokládkou.

2. Všetky ostatné stavebné práce - omietanie, maľovanie, lakovanie, montáž inštalácií atď. musia byť ukončené pred pokládkou, aby nedošlo k poškodeniu hotovej podlahy. Pred začatím eventuálnych dodatočných stavebných prác musí byť hotová podlaha starostlivo prikrytá.

3. Skontrolujte si podklad - musí byť zbavený prachu, pevný, rovný a suchý. Rovinnosť podkladu si preverte vo všetkých smeroch ca 2-metrovou lištou - ak výškové rozdiely presahujú 2 mm, podklad sa musí vyrovnať.

4. Vlhkosť betónu nesmie presiahnuť 2%. Skontrolujte si tiež vlhkosť vzduchu - za normálnej izbovej teploty by sa mala pohybovať medzi 40 a 60%. Proti vlhkosti prenikajúcej z podkladu použite parozábranu - fóliu položte s presahom vedľa seba ležiacich pásov min. 15 cm. Platí aj pre byty na poschodiach obytných domov.

5. Pre spríjemnenie chôdze po podlahe, zníženie tzv. kročajového hluku použite podložku -napr. PU penovú fóliu o hrúbke ca 3 mm, tenké drevovláknité dosky, vlnitý kartón a podobne, alebo parkety celoplošne prilepte.

6. Otvorte všetky balíky 48 hodín pred začiatkom pokládky a skontrolujte si jednotlivé dosky. Pre rastlé drevo sú charakteristické farebné rozdiely medzi jednotlivými doskami, ich estetickým usporiadaním zvýšite krásu hotovej drevenej podlahy. Ak nájdete chybný kus, odložte ho bokom a nezabudujte ho, Váš predajca Vám ho vymení za bezchybný pri predložení štítka z balíka a dokladu o nadobudnutí tovaru. V prípade zabudovania zjavne chybnej dosky nemôžeme reklamáciu uznať.

7. Podlaha nepotrebuje následné lakovanie. Dodatočné úpravy hotovej podlahy špeciálnymi prípravkami konzultujte s Vaším predajcom. Použitie lepidla pri položení je možné, ale nie je nutné. Pri olejovaných podlahách je potrebné hotovú podlahu naolejovať.

Položenie podlahy:

1.

Položte prvú dosku podľa nákresu: v smere dopadajúceho svetla, postupujte zľava doprava, perom k stene. Popri stene vynechajte dilatačnú medzeru o šírke min. 10 mm a fixujte ju napr. dreveným klinom. V prípade väčších plôch zväčšite medzeru o 1,5 mm na každý meter šírky.

2.

Druhú dosku nakloňte do približne 2O-stupňového uhla a zatlačte do konca predchádzajúcej dosky. Pred zatlačením skontrolujte drážku, či v nej nie sú znečistenia alebo drevené piliny. Takto pokračujte po koniec radu. Posledný kus musí byť prirezaný na potrebnú dĺžku. Aj tu počítajte s dilatačnou medzerou asi 1 cm.

3.

Druhý a ďalší rad začínajte odrezaným zvyškom z predchádzajúceho radu. Kratšie spoje u dvoch susedných radov musia byť vzdialené od seba aspoň 500 mm, aby sa vytvorila pevná väzba dosiek.

4.

Nakloňte prvú dosku druhého radu do asi 2O-stupňového uhla voči prvému radu, zarovnajte konce prvého a druhého radu - môžete si pomôcť napríklad pomocným dreveným klinom. Pero a drážka sa musia dotýkať na celej dĺžke dosiek. Potom zľahka zatlačte dosku, aby pero zapadlo do drážky.

5.

Pod koniec takto pripojenej dosky vložte pomocný klin s uhlom ca 2O stupňov.

6.

Priložte koniec ďalšej dosky nahnutej v ca 2O-stupňovom uhle na koniec predchádzajúcej dosky a zatlačte ju smerom dole.

7.

a

8.

Ľahkým úderom na pomocný drevený prípravok - drievko priklepnite dosku k predchádzajúcemu radu a po odstránení klinu ľahko zatlačte. Presný a pevný spoj dosiahnete ľahkými údermi na drevený prípravok. Pokračujte takto ďalej podľa nákresu.

 

9.

Po položení tretieho radu odporúčame skontrolovať pomocné kliny pri stene a napraviť prípadné posunutie podlahy.

10.

Dilatačnú medzeru je potrebné vynechať aj okolo rúrok a konštrukcií prechádzajúcich podlahou. Priemer otvoru musí byť najmenej o 2O mm väčší ako priemer rúrok. Vyrezanú časť odporúčame prilepiť na jej miesto podľa nákresu a prekryť vhodnou lištou.

11.

Zárubne dverí odpílte na správnu dĺžku pomocou odrezku parketovej dosky. Takto bude možné podsunúť podlahu pod zárubne.

12.

Posledný rad je potrebné prirezať po dĺžke. Aj tu musí byť vynechaná dilatačná medzera. Podlaha sa nikde nesmie dotýkať steny alebo pevných častí stavby. Ak v dverovej časti sa nepočíta s prahom, odporúčame podlahu prerušiť a medzeru prekryť vhodnou prahovou lištou.

13.

V niektorých prípadoch - napr. pri podkladaní zárubní alebo nízko umiestneného vykurovacieho telesa je potrebné použiť lepený spoj. Odstráňte vystupujúcu časť zámkového spoja a naneste lepidlo. Potom je možné uložiť ďalšiu dosku vodorovne bez nahnutia. Pomocným drievkom priklepnite dosku na jej miesto a fixujte klinmi. Po vytvrdnutí lepidla odstráňte kliny a podlahu ukončite oblištovaním.

 Dôležité: Položenie drevenej podlahy na podlahové kúrenie si vyžaduje osobitné podmienky, o ktorých sa informujte pred kúpou podlahových dosiek.

 

www.befag.sk, november, 2011